İş Yeri Hekimi

işyeri Hekimi hizmeti 30.06.2012 tarihli 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun yayınlanması ile birlikte ülkemizde daha çok farkındalık ve bilinirliği oluşmuştur. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre iş yerlerine tehlike sınıfı için belirlenen sürelerde İşyeri Hekimi çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir.

Detay
İş Güvenliği Uzmanı

30.06.2012 tarihli 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun yayınlanması ile birlikte iş güvenliği uzmanı hizmeti hakkında ülkemizde daha çok farkındalık ve bilinirlik oluşmuştur. 6331 sayılı kanununa göre iş yerleri tehlike sınıfına göre 3 e ayrılmıştır ve her tehlike sınıfı için belirlenen sürelerde ve sınıfta iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir.

Detay
Diğer Sağlık Personeli

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişilere Diğer Sağlık Personeli(DSP) denir.

Detay
Risk Analizi

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaların bütününe risk değerlendirmesi denir.

Detay