SAĞLIK RAPORU

Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu ve sağlık tetkikleri Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından ilgili çalışma ruhsatlarına sahip yetkili osgb lerden alınabilir. 6331 sayılı iş kanunun 15 . maddesi uyarınca işverenler çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetiminden geçirmek zorundadırlar.

İşverenler işe alacakları çalışanların fiziken ve ruhen işyerinde yapacağı işe uygun sağlık şartlarına sahip olduğunu gözetmek zorundadırlar. Çalışanların sağlık durumlarının yapacağı işe uygun olduğunu gözetmeden işe alım yaptıkları takdirde çalışanlarda sağlık sorunlarının baş göstermeye başladığı görülecek ve iş verimliliğinde azalma, mesleki sağlık sorunlarının gün yüzüne çıkması gibi sorunlarla yüz yüze gelmek kaçınılmaz olacaktır. Sağlık Raporları bu nedenle çok önemlidir.

6331 sayılı iş kanunun 15 maddesinin (b) fıkrasında hangi hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorunda olduğu belirtilmiştir