RİSK ANALİZİ

Risk Analizi

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaların bütününe risk değerlendirmesi denir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 4. Maddesi 2013 yılından itibaren tüm işyerlerine Risk Değerlendirmesi yapma zorunluluğu getirmiştir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur. Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesin de iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli olan tüm etkenler dikkate alınır.Kısaca risk değerlendirmesin de sabotajdan çevresel faktörlere, deprem gibi doğal afetlerden termal konfor şartlarına,basınçlı kaplardan elektrik tesisatına hatta bilgisayar başında çalışan personelin klavyeyi kullanım pozisyonuna kadar bütün etkenler irdelenerek tehlike ve riskler belirlenmelidir.Bu tehlike ve risklerin oluşma sıklığı ve zarar verme büyüklüğü de göz önüne alınarak ve öncelik sıraları belirlenerek Risk Analizleri hazırlanır.