EĞİTİMLERİMİZ

Eğitimlerimiz

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar.

Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • İşyeri temizliği ve güvenliği
 • Meslek hastalıkları
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
 • İlkyardım Eğitimi
 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
 • Elle kaldırma ve taşıma
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 • Ekranlı araçlarla çalışma
 • Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
 • İş kazaları ve korunma prensipleri
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü