İŞ YERİ HEKİMİ

İş Yeri Hekimi

İşyeri Hekimi hizmeti 30.06.2012 tarihli 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun yayınlanması ile birlikte ülkemizde daha çok farkındalık ve bilinirliği oluşmuştur. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre iş yerlerine tehlike sınıfı için belirlenen sürelerde İşyeri Hekimi çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir.

İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere İşyeri Hekimi denir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunun 6. maddesi uyarınca işyerleri işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu getirmiştir. İşverenler çalışanları arasından işyeri hekimi görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip işyeri hekimi bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik (OSGB) birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.