DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

Diğer Sağlık Personeli

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişilere Diğer Sağlık Personeli(DSP) denir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunun 6. maddesi on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğu getirmiştir. İşyerleri bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden(OSGB) hizmet alarak yerine getirebilirler.