ACİL DURUM PLANI

Acil Durum Planı

Acil durum eylem planını açıklamak için ilk önce acil durumların ne olduğunu tanımlamamız gerekir.İşyerlerindeki Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelikte ACİL DURUM şu şekilde tanımlanır; “İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylar” . Acil durum eylem planını ise; “İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plan olarak” tarif edebiliriz.

İşyerlerine 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 11. Maddesi uyarınca 2013 yılından itibaren tüm işyerlerine acil durum eylem planı hazırlama zorunluluğu getirilmiştir.