İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

İş Güveniliği Uzmanı

30.06.2012 tarihli 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun yayınlanması ile birlikte iş güvenliği uzmanı hizmeti hakkında ülkemizde daha çok farkındalık ve bilinirlik oluşmuştur. 6331 sayılı kanununa göre iş yerleri tehlike sınıfına göre 3 e ayrılmıştır ve her tehlike sınıfı için belirlenen sürelerde ve sınıfta iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunun 6. maddesi işyerlerine İş Güvenliği Uzmanı çalıştırma zorunluluğu getirmiştir. İşverenler varsa çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı görevlendirebilirler.Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip iş güvenliği uzmanı bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik (OSGB) birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilirler.